Contact

Marc Artiga
Lògica i Filosofia de la Ciència
Departament de Filosofia
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
(Universitat de València)
Av. Blasco Ibáñez, 30 
46010 València

Email: marc.artiga [at sign] uv [dot] es